Продукти

Многошедова оранжерия със ситема за раздуване на двойно полиетиленово покритие и автоматизирана система за хранене и климатичен контрол

 

 

   1. Описание и предназначение на продукта

 

Продуктът е съвременна многошедова оранжерия с високо ниво на механизация и автоматизация, състояща се от метална галванизирана конструкция с двойно полиетиленово покритие и автоматизирани вътрешни инфраструктурни системи. Подходяща е за отглеждане на зеленчуци, цветя и разсад.

 

 

 

   2. Съдържание и приложение на продукта

 

2.1. Метална галванизирана конструкция и покритие

Конструкцията на многошедовата оранжерия е изградена от дълбокогалванизирани метални профили. Това качество определя високата устойчивост на конструкцията на агресивното въздействие на средата (висока влажност, използване на химикали). Готическата форма на арките на оранжерията е съобразена с климатичните условия, характерни за умерените географски ширини (ниски температури през зимния сезон, съпътствани с обилни снеговалежи). Конструкцията е оразмерена на товар от сняг - 65 кг/кв.м., устойчивост на вятър – 120 км/ч и натоварване на окачване с продукция – 15 кг/кв.м.

 

Покритието на оранжерията е от двоен полиетилен, трайно прикрепен към конструкцията посредством алуминиеви профили и ПВЦ фиксатори, позволяващи бърз и надежден монтаж и демонтаж.   Автоматизирана система за раздуване на полиетилена поддържа непрекъснато въздушна възглавница между двата слоя полиетиленово фолио. Въздушни помпи засмукват загрят въздух от вътрешността на оранжерията и го нагнетяват между двата слоя полиетилен, като поддържат дебелина на въздушната възглавница между 30 см и 50 см. Енергийната ефективност на двойния полиетилен в сравнение със стъкленото покритие се увеличава над 40%, а в сравнение с поликарбоната – над 30%.

 

Използването на поликарбонатно покритие има техническо и икономическо оправдание в случаите на изграждане на градински центрове, където изискванията за естетика и атрактивност са от най-висок приоритет.

 

                  

 

Използваните полиетиленови покрития са с високо качество и дълготрайност. Дебелините им с оглед на изискванията за срок на експлоатация са 180 и повече микрона. Стабилизацията им срещу ултравиолетови лъчения гарантира над 4 години дълготрайност. Вътрешният слой полиетилен притежава противокондензен ефект, а като допълнителни екстри – термичен ефект, анти-насекомен ефект и др. Това дава възможност за допълнителни икономии от горива и препарати.

           

2.2. Автоматизиран хранителен възел и система за климатичен контрол “Нютрон Макс”

 

Системата “Нютрон Макс” е високо технологична и автоматизирана система за фертигация, подходяща както за хидропоника така и за класически почвени технологии.

 

Системата може да управлява до 100 електромагнитни кранове и от 5 до 9 резервоара с концентриран хранителен разтвор и киселина. Като допълнение системата може да включва и допълнителни електромагнитни кранове за самопочистване на смукателните тръбопроводи.

 

Различните напоителни програми могат да се изпълняват ръчно и автоматично без да се ограничава броят на комбинациите.

 

Всеки сектор от напояваното поле може да притежава собствена програма за хранене, която да използва хранителен разтвор, получен от смесването в специфична пропорция на предварително заредените в резервоарите хранителни вещества.

 

Електромагнитните кранове могат да работят в групи или поотделно, едновременно или самостоятелно, като настройките се правят по време или по количество разтвор (куб.м./ч), контролирано от водомер.

 

Електронният хранителен възел за фертигация е монолитно устройство за дозирано подаване на хранителни разтвори и киселини към напояваните и наторяваните култури. Той се подвързва хидравлично към смукателната и нагнетателната страна на основната помпа за напояване. Самозасмукващи инжектори на Вентури в комбинация с мотор-вентили и електромагнитни кранове регулират подаването на торове и киселини към поливната вода.

           

Автоматизираният хранителен възел следи постоянно електропроводимостта и киселинността на подавания към културите разтвор. За части от секундата той взема проби от готовия разтвор, анализира ги и подава управляващи сигнали към мотор-вентилите и електромагнитните кранове. Те от своя страна при нужда променят силата на засмукване на инжекторите, а с това вкарват в предварително определените граници електропроводимостта и киселинността на подавания към културите разтвор.

 

 

Конструкцията на възела е от неръждаеми профили. Вътрешната тръбна разводка се състои от ПВЦ тръби. В тръбната разводка са вградени инжектори на Вентури, мотор-вентили и електромагнитни кранове. Във влагозащитено табло са вградени електронен контролер за настройка и следене на електропроводимостта и киселинността на подавания към културите разтвор и програматор, който управлява по време работата на основната помпа, на хранителния възел и на четирите електромагнитни кранове, разположени във вътрешността на оранжерията.

 

“Нютрон Макс” може да управлява самостоятелна система за рециклиране и повторно използване на дрениран хранителен разтвор.

 

Съществува и опция за програмиране на предварителното разбъркване на разтворите преди фертигационните цикли.

 

“Нютрон Макс” позволява автоматична пренастройка в режимите на хранене в зависимост от слънчевата радиация или вида на ползваната вода за поливане (сондажна, дъждовна, рециклиран разтвор).

 

Със системата “Нютрон Макс”, земеделците имат възможността да програмират циклите на фертигация дневно или седмчно, като се отчита  натрупаната слънчева радиация или вътрешна температура, а също така и влажността на почвата или субстрата за всеки сектор. Това може да се изпълни чрез монтиране в насаждението на цифрови датчици за влага.

 

“Нютрон Макс” е и система за автоматичен климатичен контрол, управляваща следните системи:

-          отопление – по зададен температурен диапазон;

-          проветряване – по зададен температурен диапазон и/или диапазон на  въздушна влага;

-          термоекрани – по зададен температурен диапазон, по време и/или по слънчева иррадиация;

-          замъглителна система - по зададен температурен диапазон и/или диапазон на въздушна влага;

-          рециклиране и повторно използване на дрениран хранителен разтвор.

-          принудително внасяне на въглероден диоксид

 

Събираната от необходимите датчици информация се подава под формата на импулси към контролер, който обработва информацията и съобразно заложените в него режими на работа изпраща управляващи сигнали към изпълнителни механизми и органи в оранжерията. Програмирането на контролера се улеснява от използването на индустриален компютър с активен „touch-screen” 12-инчов екран и софтуер на български език. Екранът също така визуализира работата на управляваните от контролера системи. Заложената памет позволява съхранението на информация за протекли процеси месеци и години назад. Информацията може да се визуализира в графичен или табличен вид, както и да бъде принтирана на хартиен носител. Чрез жична и безжична връзка системата за автоматизирано хранене и климатичен контрол маже да бъде следена и пренастройвана от всяка точка на земята.

           

Системата „Нютрон Макс” може да се свързва безжично с други компютри (лаптопи или офис компютри) от които можем да имаме пълен контрол и да я наблюдаваме. Има възможност за пълен контрол и през дистанционен компютър чрез телефонна връзка или интернет.

 

Правилното функциониране на системата се съблюдава постоянно и се записва автоматично или ръчно, за да може да се използва в бъдеще.

 

В случай че прекъсване на електрозахранването, освен възможното автоматично активиране на генератор на ток и/или аларма, системата ще продължи да работи със предварително заложената програма след  възстановяване на електрозахранването.

 

При трайно излизане от предварително зададени параметри се активират аларми. При наличие на една аларма, системата продължава да следи останалите подсистеми като се опитва да вкара в параметри проблемната функция. При необходимост „Нютрон Макс” може да активира програмирана функция за изключване на всички програми и/или за предупреждение чрез съобщение - SMS. Системата още включва допълнителна функция за коригиране през мобилен телефон за активация или деактивация на специфични функции.

 

„Нютрон Макс” дава възможност и за инсталиране на два допълнителни контролни сензора (напр. EC и pH сензори), за да може тя сама да се самоконтролира и самоорганизира. В случай на повреда се активира съответната аларма.

 

Системата Нютрон Макс има способността да бъде допълнително разширявана и подобрявана. С допълнение на втори контролен панел със същия твърд диск има възможности за достигане на пълен контрол на системата над всички оранжерийни дейности.

 

 

 

 

 

 

2.3. Термоекран

 

Tермоекранът е основно средство за регулиране на температурния режим в оранжерията. В дните с активно слънцегреене екранът има функция на засенчващо средство през най-горещите часове. При спуснати екрани се създава необходимият комфорт с оглед оптимална температура и въздушна влага.

 

Термоекранът има водеща роля и по време на отоплителния сезон. В този случай използването му се свежда до нощните часове. По този начин акумулираната в светлата част на деня топлинна енергия в растенията и другите повърхности се задържа под нивото на екрана. Това води до снижаване на енергийните разходи с над 35%.

 

Най-често използваните екрани за нашия географски район са  с 50% засенчване и 55% енергоспестяване. Те се разполагат на височината на връзките за укрепване на растенията и се управляват автоматизирано чрез система от датчици, контролери, мотор-редуктори и рейки.

 

2.4. Система за въздушно отопление

 

Системата за въздушно отопление се проектира като основна отоплителна система с възможност да осигурява до 30 градуса по-висока вътрешна температура от външната.

 

Разпределението на топлия въздух в шедовете се извършва посредством  перфорирани полиетиленови тръбопроводи.

 

2.5. Проветряване

 

Проветряването се осъществява чрез едностранни или двустранни горни проветрители, един комплект на всеки шед с профили 30ммx30мм, дължина L=2000мм.

 

Те се управляват чрез рейкова система (на всеки 2,5m) чрез вал с диаметър 33mm, автоматизирано чрез връзка с контролер-микрокомпютър HP26-33. Системата за автоматично управление включва датчици за температура, влага и вятър за предпазване на оранжерията от внезапен и силен порив на вятъра. Всички проветрители са покрити с мрежа против насекоми.

 

2.6. Система за хидропонно капково напояване и торене (фертигация)

 

Системата за хидропонно напояване и торене се състои от няколко елемента:

-          филтърен възел, разположен в близост до водоизточника и/или помпата;

-          основна и вторична тръбна разводка, състояща се от полиетиленови тръби високо налягане с диаметри 90 мм, 63 мм, 50 мм, 40 мм;

-          линии от полиетиленови тръби ниско налягане с диаметър 16 мм, разположени по дължина на шедовете, 5 линии в шед от 8 м. Всяка линия доставя на една от петте разположени в шеда ленти с хидропонен субстрат посредством капкообразуватели необходимите за растенията хранителни разтвори.

 

Системата се управлява автоматично след подаване на управляващи импулси от хранителния възел към електромагнитните кранове, разположени във вътрешността на оранжерията.

 

Системата се отличава с висока прецизност на поливането и торенето. Основно звено в нея са копкообразувателите, които подават към растенията строго определено количество хранителен разтвор за единица време.

 

2.7. Система за замъгляване

 

Системата за замъгляване има основна функция да създава благоприятен микроклимат в оранжерията като повишава въздушната влага и снижава температурата. Използва се принципът на фина пулверизация на микроскопични водни частици с температура 12-14 градуса. На кратки, но често следващи интервали в оранжерията могат да бъдат подадени автоматизирано десетки кубици разпрашени водни капки, които отнемат топлинна енергия посредством изпарение. Ползването на системата е предимно в летния сезон през горещите части от деня.

 

Системата за замъгляване се състои от няколко елемента:

-          филтърен възел, разположен в близост до водоизточника и/или помпата;

-          основна и вторична тръбна разводка, състояща се от полиетиленови тръби високо налягане с диаметри 90мм, 63 мм, 50 мм;

-          линии от полиетиленови тръби ниско налягане с диаметър 20 мм, разположени по дължина на шедовете, 3 линии в шед от 8 м. Линиите са укрепени по телове на височина 3-4 м от почвената повърхност. Върху всяка линия през 2.5 м са монтирани мъглуватели с клапани против откапване (анти-лийк), които създават необходимите за благоприятното развитие на растенията температура и влажност на въздуха.

 

Системата се управлява автоматично след подаване на управляващи импулси от системата за климатичен контрол към електромагнитни кранове, разположени във вътрешността на оранжерията и помпата за замъглителната система

   

 

2.8. Система за вегетативно отопление

 

Системата за вегетативно отопление има за задача да поддържа постоянна температура в коренообитаемия обем или субстрата в границите на 21-24 градуса по Целзий. Подгрятият субстрат или почва създават най-благоприятни условия за развитие на растенията. Вегетацията протича бурно, без стресиране, добивите при равни други условия се увеличават над 25%.

 

Системата за вегетативно отопление се състои от няколко елемента:

 

-          основна и вторична тръбна разводка, състояща се от полиетиленови тръби високо налягане с диаметри 90 мм, 75 мм, 63 мм, 50 мм и 40 мм;

-          линии от полиетиленови тръби ниско налягане с диаметър 25 мм, разположени по дължина на шедовете, 5 линии в шед от 8 м. Линиите са положени под хидропонните перлитени чували.

-          циркулационна помпа с табло, създаваща необходимото налягане и дебит за работа на системата;

-          автоматика.

 

2.9. Система за рециклиране и повторно използване на дрениран хранителен разтвор

 

Системата за рециклиране и повторно използване на дрениран хранителен разтвор има за задача да оползотвори отпадналия хранителен продукт в оранжериите с хидропонно отглеждане на култури. При този тип култивиране отпадъкът на хранителен разтвор е между 20 и 35%. Дренераните през субстратните контейнери течности в повечето случаи се оттичат безвъзвратно в почвата. По този начин се извършва преразход на материали за производство като допълнителен негативен ефект е замърсяването на околната среда. Системата за рециклиране и повторно използване на дрениран хранителен разтвор е средството, което решава тези проблеми.

 

Основни елементи на системата за рециклиране и повторно използване на дрениран хранителен разтвор са:

-          система от дренажни олуци, тръбопроводи, контейнери, дренажни помпи за събиране и отвеждане на отпаднали разтвори;

-          пясъчен автоматичен филтър с голям капацитет за премахване на механични примеси и обезцветяване на събрания дрениран разтвор;

-          система от последователно свързани ултравиолетова лампа и озонатор с определен капацитет за обеззаразяване на събрания дрениран разтвор;

-          автоматика (трипътен смесителен моторвентил, автоматизиран хранителен възел от ново поколение и др.).

 

 

2.10. Система за принудително внасяне на въглероден диоксид

 

Системата за принудително внасяне на въглероден диоксид има за задача да компенсира недостига на този газ за оптималното протичане на фотосинтезата особено в сутрешните часове на ясни и топли дни. След отварянето на проветрителите използването на системата се обезсмисля, поради свободното изтичане на газа в атмосферата. При равни други условия използването на система за принудително внасяне на въглероден диоксид води до увеличение на добивите над 15%.

 

Източник на въглероден диоксид може да бъде процесът на изгаряне на природен газ, необходим за отопление на оранжерията или цистерна, зареждана от доставчици на абонаментен принцип.

 

Основните елементи на системата за принудително внасяне на въглероден диоксид са:

-                      цистерна/контейнер за газ, нагнетателна помпа;

-                      система от полиетиленови тръбопроводи, оразмерени съобразно площа и формата на оранжерията;

-                      автоматизация, включваща датчици, електромагнитни клапани и автоматизирана система за климатичен контрол от ново поколение.

 

2.11. Покритие за почва

 

Покритието за почва е важен елемент от технологията за безпочвено (контейнерно) отглеждане на култури. По своята същност то представлявя трайно покривало на цялата почвена повърхност в оранжереята. Произведено е от плетени полипропиленови нишки, които осигуряват високата му износоустойчивост дори в тежките условия на влажност и механични натоварвания, които съществуват в парниковете условия.

 

Покритието има две основни функции. Първата е да предотврати преминаването на почвени неприятели, зарази и болести от почвата към контейнерите с растителност. Ползването на почвено покритие рязко намалява необходимостта от водене на растителнозащитни мероприятия и снижава себестойността на произвежданата продукция. Втората функция на покритието е да пропуска оттичащия се от контейнерите с растителност хранителен разтвор. Порестата структура на тъканта позволяват лесно дрениране в почвата на излишни течности като предпазват от повърхностно преувлажняване при интензивни поливки и омъгляване.

 

 

2.12. Хидропонни контейнери

 

Хидропонни контейнери са три основни вида – с каменна вата, с кокосови стърготини и с перлит. Контейнерите представляват онази изкуствена среда, в която се развиват корените на оранжерийната растителност. Стерилната среда не позволява развитието на плевели и плесени. Смесите са естествени, химически инертни, стерилни и безопасни материали, които не се нуждаят от обеззаразяване.

 

Агро перлитът представлява естествен, стерилен минерален субстрат от бентонит, перлит, зеолит, макро и микро елементи. Набъбналият перлит подпомага аерацията и задържа влагата. Бентонитът е свързващо вещество с високо обменни свойства, а зеолитът повишава сорбционния капацитет на субстрата към амониевите съединения и предотвратява образуването на почвена среда.

123СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДУВАНЕ И МИКРОДЪЖДУВАНЕ
ТЕРМО-ЕКРАНИ
ХИДРОПОНИКА И ХРАНИТЕЛНИ ВЪЗЛИ
ПОЧВЕНО ОТОПЛЕНИЕ
ПРЕРАБОТКА НА КОТЛИ ОТ МАЗУТ И ГАЗ НА ТВЪРДО ГОРИВО
ЛАНДШАФТ