ПОЧВЕНО ОТОПЛЕНИЕ

От есента на 2001 г. “ПОЛИМЕКС-СОФИЯ” предлага собствена разработка за изграждане на инсталации за почвено отопление. Изградените системи в две оранжерии с обща площ от 90 дка се оказаха изключително успешни.
Технологията позволява:
- значително да се съкрати делът на разходите за отопление при зимно засаждане (над 30%);
- да се ускори рязко усвояването на фосфора от растенията;
- да се създаде най-благоприятен температурен режим в кореновата система на културите и по този начин да се ускори вегетацията с една до две седмици