ТЕРМО-ЕКРАНИ

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ е вносител в България на основни европейски и световни производители на термо и защитни екрани с широко приложение в оранжерийното производство и в земеделието на открито. Предлаганата гама екрани включва плетени терморефлективни екрани от полиетилен - ниско налягане, от метализиран (алуминиево покритие) полиетилен, полиетиленово-текстилни екрани и екрани от нетъкан текстил.

Всеки от предлаганите екрани в по-голяма или в по-малка степен има следните свойства:
- предпазване от слънчева радиация и намаляване на топлинния товар в оранжерийната конструкция. Екраните акумулират и изпускат топлина. Затова те се наричат още “топли екрани”. При тях топлообменът се осъществява между захванатия в плетената мрежа въздух и емитираната и погълната радиация от по-студените елементи под екрана (растения, почва и др.). Затова в тези случаи температурата на листата е идентична на температурата на околния въздух. Алуминизираните мрежи не се нагряват и затова се наричат още “студени” екрани. Алуминият като метал е известен топлоизолатор. Поради рефлективността на алуминиевата мрежа дневната слънчева радиация се отразява, като се насочва обратно към небето вместо да проникне в почвата или растенията;
- предпазване от измръзване при аварийни ситуации в отоплителната система. В слънчеви дни растенията поглъщат голямо количество енергия. През нощта те изпускат инфрачервена радиация. Когато няма преграда пред дългите инфрачервени вълни, растенията губят бързо акумулираната през деня температура. Така температурата на листата се изравнява с температурата на околния въздух за кратко време. При аварии в отоплителната система на оранжерията е възможно измръзване на растенията;
- спестяване на енергия. Фактът, че екраните предпазват ефективно от загуба на инфрачервена радиация, определя и свойството да съхраняват енергия. В отопляемите конструкции повечето от загубите на енергия (80%) стават през нощта. Термоекраните отразяват енергийния поток обратно към растенията и почвата. Така се поддържа по-ефективно температурата в оранжерията. До 40% от енергията за отопление може да бъде спестена в зависимост от вида на екрана и другите условия в съоръжението. Като цяло термоекраните дават възможност за ефективно управление на температурните пикове през деня и нощта;
- светлинна дисперсия. Рефлективността на екраните води до възобновена/вторична радиация в посока на растенията и подобрява светлинната дифузия. Равномерното разпределение на светлината е изключително важно за качеството на фотосинтезата;
- отблъскване на вредители и насекоми;
- не води до кондензирани капки в екрана или по растенията;
- мрежестата структура на екраните дава възможност за повишена еластичност и дълготрайност на материала, равномерно засенчване и светлинна дифузия, контролирано движение на въздушните течения в оранжерийната конструкция.