СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

“Полимекс-София” ООД е българският партньор на най-големия европейски производител на системи за капково напояване - ЕВРОДРИП (Гърция) от 1993 година. В резултат на многогодишната съвместна дейност през изминалите години в България бяха реализирани десетки проекти и изградени хиляди декари, ползващи тази високоефективна технология. Системите се отличават с изключителна ефективност. Техният експлоатационен период за някои видове маркучи надхвърля 15 години. Системите позволяват както механизация и автоматизация на поливането, така и на торенето.

Капковото напояване има универсален характер за всички редови култури. То е еднакво приложимо както за зеленчуци, овошки, лозя, ягоди и малини, така и за оранжерии, разсадници, картофи, царевица, слънчоглед и памук.
Капковото напояване е целесъобразно за цветя, отглеждани в оранжерии, където, от една страна, поради честите поливки са високи експлоатационните разходи на труд, а от друга, целогодишното отглеждане на растенията при подходящ поливен режим дава възможност за висок добив и пълно натоварване на напоителната система.

Ефективната работа на системите за капково напояване до голяма степен се предопределя от изработването на точен проект и от избора на подходящ маркуч и капкообразувател.Капкообразувателят РС2

Капкообразувателят РС2

Kапкообразувателят РС2 (световно известен и патентован продукт на ЕВРОДРИП) представлява едноелементно тяло, което без сглобяване се вгражда и фиксира от вътрешната стена на маркуча за поливане. Резултатът е маркуч за капково напояване с едноелементен вграден капкообразувател. Големият диаметър и дизайн във вид на лабиринт позволяват на капкообразувателя да дава постоянен дебит при саморегулиращо се налягане и самопречистване. Вграденият филтър свежда до минимум запушването при поливане с непречистена вода.
Kапкообразувателят РС2 има равномерен дебит независимо от стойността на налягането в маркуча. Това позволява експлоатация при налягане в рамките на 0,5 - 5,0 бара.
Напоителната система РС2 се предлага в две модификации - маркучи с външен диаметър 16 мм и 20 мм, съчетани с капкообразуватели с номинална норма на дебита от 2 до 4 л/ч (литра на час). Разстоянията между капкообразувателите могат да бъдат фиксирани според изискванията на клиента.
Kапкообразувателят с дебит 2 л/ч има едно входно отверстие за вода, а този с дебит 4 л/ч има две отверстия. Те са проектирани по начин, който им позволява да функционират и като филтри. Така се възпрепятства преминаването на всички плуващи частици, които могат да попаднат в откритите водоизточници. И двата вида капкообразуватели имат по два изходни отвора, които са разположени срещуположно върху маркуча.
Напоителните маркучи РС2 се предлагат с дължина 300м (при 20мм външен диаметър на маркуча) и 400м (при 16мм диаметър).

Напоителна система със саморегулиращо се налягане (РС2) на ЕВРОДРИП разширява възможностите за напояване.

Kапкообразувателят РС2 е произведен от същия материал, от който е направен и маркучът. Това гарантира постоянните му свойства при темперетурни изменения. Неговата гъвкавост и монолитност елиминират възможността от разглобяване или разпадане по време на работата му под налягане.
· Идеален за линейни култури с дълги редове.
Напоителната система РС2 подава равномерно вода във всички редове на напояваната площ с минимална загуба на налягане при най-голяма дължина на маркучите за всички подобни системи със саморегулиращо се налягане.
· Идеален за наклонен терен.
Системата за капково напояване РС2 е единственото и най-ефективно решение при неравните терени. Тъй като има стабилна дебитна норма на капкообразуване при разлика в налягането от 4,5 бара (от 0,5 до 5,0 бара), тя осигурява равномерно подаване на водата на площи, където друг вид поливане е неприложимо.
· Дълъг период на екслоатация.
Kапкообразувателят РС2 успява да запази качествата си след дълги години постоянна работа благодарение на гъвкавия термопластичен материал, от който е изработен. Той се вгражда и прикрепва здраво към вътрешната страна на полиетиленовия маркуч по време на самото производство, за да се избегне разглобяване и счупване от тежките селскостопански машини при работа на полето. Голямата продължителност на непрекъснатата експлоатация по никакъв начин не се отразява на функционирането на капкообразувателя.
· Самопречистване срещу задръстване.
Kапкообразувателят е произведен от гъвкав материал, който позволява да се самопречиства, когато се появяват амплитуди в налягането по маркуча. Всички части на капкообразувателя са подвижни и затова задръстванията са малко вероятни. Kапкообразувателят се отпушва в момента на подаване на по-високо налягане отвън. При това маркучите лесно се полагат и събират в началото и края на всеки поливен сезон с помощта на ръчно или механично задвижвана макара. Работата на капкообразувателя и устойчивостта му на задръстване не се влияят от продължителната употреба на изкуствени торове и химикали.
Напоителната система РС2 е преминала през процедури на строг контрол на качеството. Тя е била подложена с успех на различни изпитания като тези за хидравлични характеристики и устойчивост на задръстване в държавните институти на САЩ (СIТ- Kалифорния) и Франция (CEMAGREF). Всички тестове доказват отличното й функциониране и поставят нашата РС2 на върха сред продуктите за капково напояване.

Капкообразувателят ЕОЛОС

Капкообразувателят ЕОЛОС

С богатия си опит в капковото напояване ЕВРОДРИП прибави към своята производствена гама една нова, олекотена, надеждна, икономична и универсална система, наречена Еолос.
Еолос е леката и сигурна капкова система, която съчетава лесно и икономично напояване благодарение на добрата изработка и ускорената амортизация. Не се налага допълнителна поддръжка.
Капкообразувателят:
      - има дебит от 1,6 или 2,6 л/ч при 1 бар налягане на входа. Пести вода и осигурява по-добър контрол на разпределяната влага и изкуствените торове, което е предпоставка за равномерно развитие на растенията във всеки участък на напояваната площ;
      - е продълговат, симетричен и компактен;
      - се вгражда в маркуча по време на производството;
      - има сложна лабиринтна структура, както и филтър на входното отверстие. Това свежда до минимум риска от запушване, дори когато използваната вода не е достатъчно чиста.

Системата за капково напояване ЕОЛОС на ЕВРОДРИП съчетава икономично и лесно напояване

      - Системата може да се използва от една до три години. Не се изискват допълнителни разходи за събирането й от полето в края на поливния период, ако се използва еднократно. Освен това се премахва опасността от пренасяне на някои заболявания по растенията при преместването на  маркучите от един участък в друг.
      - За разлика от системите, които се използват само един сезон, дебелината на стените и висококачественият материал, от който е изработена Еолос, позволяват експлоатация в продължение на две-три години.
      - Широкият 16,1 мм вътрешен диаметър на маркуча максимизира налягането, което дава възможност за напояване на по-големи дължини.
      - Произведена е от висококачествен материал.
      - Маркучите са навити плътно на малки по размер макари, тъй като капкообразувателите са умалени и плоски.
      - Системата представлява инвестиция, която не изисква големи разходи и намира приложение дори при култури с ниска норма на рентабилност.

Капкообразувателят GR

Капкообразувателят GR

Капкообразувателят GR е едноелементно тяло, без сглобки, което се вгражда от вътрешната страна на маркуча по време на производствения процес. В резултат се получава маркуч за капково напояване с едноелементни, вградени капкообразуватели. Капкообразувателят има голям диаметър и дизайн във вид на лабиринт. Така се осигурява постоянен дебит и самопречистване. Вграденият филтър свежда до минимум запушването при поливане с непречистена вода. Капкообразувателят е произведен от полиетилен с ниска плътност. Неговата гъвкавост и монолитност отстраняват всяка опасност от разглобяване и пречупване от тежки селскостопански машини при работа под високо налягане.

Капковият маркуч е произведен от полиетиленов материал с ниска плътност, което го прави гъвкав, неподатлив на счупвания и подходящ за наторяване и третиране с препарати. Той има голям диаметър и гладка вътрешна повърхност, които гарантират минимални загуби на налягане. Маркучът притежава забележително еднородни стени, осигуряващи продължителна експлоатация.

Системата за капково напояване GR с вградени капкообразуватели на ЕВРОДРИП.

- функционира безупречно при високо налягане на входа;
      - не позволява прекъсване или разрушаване от високото налягане или от         тежките селскостопански машини благодарение на дизайна и на надеждното         вграждане на капкообразувателите в маркуча по време на производството;
      - може лесно да се пречиства чрез въздушна или водна струя за отстраняване         на запушвания;
      - полага се и се събира безпрепятствено в началото и в края на всеки поливен         сезон с помощта на ръчно или механично задвижвани макари;
      - свежда до минимум загубата на налягане благодарение на специфичния         дизайн на капкообразувателите, което позволява по-голяма дължина на         маркучите;
      - предлага се в две модификации в зависимост от външния диаметър на         маркуча - 16 мм (400 м в макара) и 20 мм (300 м в макара). Разстоянията между         капкообразувателите могат да бъдат фиксирани според изискванията на         клиента.