ЛАНДШАФТ

Стационарни поливни системи с потъващи хидранти
Капково напояване
Мобилни разпръсквачи

“ПОЛИМЕКС-СОФИЯ” е българският партньор на водещи световни фирми в областта на ландшафтната поливна техника. Ние си сътрудничим активно с HUNTER (САЩ), LEGO IRRIGATION (Израел), PERROT (Германия). Богатата и разнообразна продуктова листа на тези производители ни дава възможност да подберем най-подходящата поливна техника в зависимост от изискванията на клиента, релефа, почвените особености и растителността.

Предлаганите от ПОЛИМЕКС-СОФИЯ разпръсквачи намират приложение в дворни места, паркове, градини, футболни и голф игрища, червени кортове за тенис.

Дъждуването е най-добрият начин за поливане на тревни площи. То може да се извършва чрез изградена стационарна система от дъждовални апарати с подземна тръбна мрежа или от мобилни разпръсквачи, свързани с водоизточника чрез положен върху повърхността на земята маркуч.

Стационарните системи за дъждуване премахват напълно необходимостта от човешки труд. Те се подават на пълна автоматизация, като поливният режим се задава и съхранява в паметта на електронен програматор. ПОЛИМЕКС-СОФИЯ предлага и усъвършенствана автоматизация, при която поливният процес се регулира от датчик за влага. Той блокира работата на програматора в дни на валежи.

Предлаганите от фирмата ни стационарно разположени разпръсквачи са два основни типа - дефлекторни и въртящи се. Въртящите се от своя страна се делят на импулсни и роторни. Почти всички модели имат възможност да работят в пълен кръг или в част от него. При стационарните системи всички разпръсквачи в състояние на покой са изцяло в земята, но при подаване на необходимия воден напор се разгръщат телескопично по вертикала и започват да дъждуват. При спиране на напора по силата на действащи пружини се прибират в изходно положение.

Обхватът на различните дъждовални апарати е с диаметър от 5 до 40 м при налягане от две атмосфери. При изготвянето на проекта се взимат под внимание видът и дебитът на водоизточника, размерите на поливната площ и необходимостта от припокриване на зоните на отделните дъждовални апарати.

Безспорен световен хит в поливането на цветни лехи и оранжерии, храсти, дървета, разсадници, зимни градини, кашпи и саксии е капковото напояване. Това е сравнително нов напоителен метод, който обхваща различни начини за подаване на водата и хранителните елементи. То се характеризира с наличието на постоянна разпределителна мрежа под налягане, позволяваща извършването на непрекъснати или на чести поливки, съответстващи точно на водопротреблението на растенията.