ПРЕРАБОТКА НА КОТЛИ ОТ МАЗУТ И ГАЗ НА ТВЪРДО ГОРИВО

“ПОЛИМЕКС-СОФИЯ” предлага изключително ефективна инвестиция - преминаване на котли от мазут и газ на твърдо гориво. Текущите разходи за гориво по време на отоплителния сезон падат с над 50%. Това позволява инвестицията да се върне за по-малко от един отоплителен сезон.