ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ