Какви системи за капково напояване предлага ПОЛИМЕКС-СОФИЯ?

 

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ предлага професионални системи за капково напояване. Те са приложими за всяка редова култура, открити площи и оранжерии, разсадници и маточници, почвени, саксийни и хидропонни растения. Всички наши продукти имат лесно обслужване. Те са ефективни, универсални, надеждни и ценово съобразени с националните ни условия. Голяма част от предлаганите продукти са патентовани изделия.

 

 

Откога ПОЛИМЕКС-СОФИЯ се занимава с изграждането на напоителни системи?

 

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ се занимава с изграждането на напоителни системи от 1993 година. Ние сме фирмата с доказан най-голям опит в проучването, проектирането, доставката, изграждането и поддържането на високоефективни поливни инсталации.

 

 

С каква информация по продуктите разполага ПОЛИМЕКС-СОФИЯ ?

 

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ разполага с пълна техническа информация на английски и български език, необходими за проектирането на напоителни системи. Инструкцията за експлоатация на системите за капково напояване Евродрип е на български език. Тя съдържа информация за начина на проучване, проектиране и поддържане на инсталациите.
Мостри от всички видове предлагани продукти могат да бъдат доставени при поискване.

 

 

Как ПОЛИМЕКС-СОФИЯ продава продуктите си и услугите?

 

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ продава своите продукти и услуги по два основни начина.
Първият от тях е ориентиран към дребните потребители и селскостопански производители, както и към тези, които биха искали да експериментират в по-малък мащаб. За тях работят дистрибутори - магазини за продажби на дребно.
Вторият начин за реализация на продуктите е насочен към по-крупните клиенти. Те могат да се обърнат към дистрибутори, които са обучени да дават пълни разяснения и да проектират по-сложни обекти.

Значителна част от клиентите се обслужват директно от офиса на фирмата. Нашите специалисти имат готовност да извършват посещения на място за детайлно изясняване на потребностите на клиентите и оптимизиране на проектите.

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ поддържа складови наличности в собствени помещения в градовете София и Пловдив. Това ни дава възможност в рамките на 2-3 дни да реагираме на заявки за напоителни системи за стотици декари дори в най-усилното земеделско време.