КОИ СМЕ НИЕBusiness meeting

 

Консултантското звено на „Полимекс София” ЕООД се състои от висококвалифицирани специалисти по европейски програми и проекти с доказани професионални и личностни качества, екипно мислене и богат опит.

 

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ

 

Анализ на нуждите от финансиране и идентифициране на подходяща финансираща програма

Разработка на проектни идеи и решения

Попълване на специализираните проектни фишове и всички допълнителни документи на български или английски език

Консултации при управлението на  проекти

Мониторинг и изследване на ефективността от реализирани проекти

Консултации при отчитането на проекти

Осигуряване на партньорства

Актуалзация на плановете и стратегиите за развитие в съответствие с приоритетите на Оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка

Управленски и финансови консултации

Пазарни проучвания

Разработка на бизнес планове

Помощ при финансиране от банкови и лизингови компании

 

НАШИЯТ ОПИТ

 

Проекти по предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД

Програми на международни донорски организации

Национални финансиращи програми

Разработка на стратегии, програми и планове за регионално развитие и усвояване на средствата от ЕС

Оперативните програми за усвояване на средствата от ЕС в България

 

НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

 

Регионални и местни власти

Образователни институции

Бизнес структури

Браншови организации

Неправителствения сектор

Земеделски производители

Физически лица