DRIP IRRIGATION

Since 1993 Polymex-Sofia is the Bulgarian partner of EURODRIP S.A. (Greece) - the biggest European producer of drip irrigation systems. The result of our cooperation is the great number of accomplished installations and hundred of hectars equipped with the most effective technology. The drip systems facilitate mechanization, automation and fertilization too.

Because of its universal character for all linear crops, drip irrigation is suitable not only for vegetables, orchards, grapes, strawberries and raspberries but for greenhouses, nurseries, potatoes, maize, sunflower, and cotton.
The effective irrigation depends on the proper design and the correct choice of dripline and emitter.Emitter PC2

Emitter PC2

Kапкообразувателят РС2 (световно известен и патентован продукт на ЕВРОДРИП) представлява едноелементно тяло, което без сглобяване се вгражда и фиксира от вътрешната стена на маркуча за поливане. Резултатът е маркуч за капково напояване с едноелементен вграден капкообразувател. Големият диаметър и дизайн във вид на лабиринт позволяват на капкообразувателя да дава постоянен дебит при саморегулиращо се налягане и самопречистване. Вграденият филтър свежда до минимум запушването при поливане с непречистена вода.
Kапкообразувателят РС2 има равномерен дебит независимо от стойността на налягането в маркуча. Това позволява експлоатация при налягане в рамките на 0,5 - 5,0 бара.
Напоителната система РС2 се предлага в две модификации - маркучи с външен диаметър 16 мм и 20 мм, съчетани с капкообразуватели с номинална норма на дебита от 2 до 4 л/ч (литра на час). Разстоянията между капкообразувателите могат да бъдат фиксирани според изискванията на клиента.
Kапкообразувателят с дебит 2 л/ч има едно входно отверстие за вода, а този с дебит 4 л/ч има две отверстия. Те са проектирани по начин, който им позволява да функционират и като филтри. Така се възпрепятства преминаването на всички плуващи частици, които могат да попаднат в откритите водоизточници. И двата вида капкообразуватели имат по два изходни отвора, които са разположени срещуположно върху маркуча.
Напоителните маркучи РС2 се предлагат с дължина 300м (при 20мм външен диаметър на маркуча) и 400м (при 16мм диаметър).

Напоителна система със саморегулиращо се налягане (РС2) на ЕВРОДРИП разширява възможностите за напояване.

Kапкообразувателят РС2 е произведен от същия материал, от който е направен и маркучът. Това гарантира постоянните му свойства при темперетурни изменения. Неговата гъвкавост и монолитност елиминират възможността от разглобяване или разпадане по време на работата му под налягане.
· Идеален за линейни култури с дълги редове.
Напоителната система РС2 подава равномерно вода във всички редове на напояваната площ с минимална загуба на налягане при най-голяма дължина на маркучите за всички подобни системи със саморегулиращо се налягане.
· Идеален за наклонен терен.
Системата за капково напояване РС2 е единственото и най-ефективно решение при неравните терени. Тъй като има стабилна дебитна норма на капкообразуване при разлика в налягането от 4,5 бара (от 0,5 до 5,0 бара), тя осигурява равномерно подаване на водата на площи, където друг вид поливане е неприложимо.
· Дълъг период на екслоатация.
Kапкообразувателят РС2 успява да запази качествата си след дълги години постоянна работа блогадарение на гъвкавия термопластичен материал, от който е изработен. Той се вгражда и прикрепва здраво към вътрешната страна на полиетиленовия маркуч по време на самото производство, за да се избегне разглобяване и счупване от тежките селскостопански машини при работа на полето. Голямата продължителност на непрекъснатата експлоатация по никакъв начин не се отразява на функционарането на капкообразувателя.
· Самопречистване срещу задръстване.
Kапкообразувателят е произведен от гъвкав материал, който позволява да се самопречиства, когато се появяват амплитуди в налягането по маркуча. Всички части на капкообразувателя са подвижни и затова задръстванията са малко вероятни. Kапкообразувателят се отпушва в момента на подаване на по-високо налягане отвън. При това маркучите лесно се полагат и събират в началото и края на всеки поливен сезон с помощта на ръчно или механично задвижвана макара. Работата на капкообразувателя и устойчивостта му на задръстване не се влияят от продължителната употреба на изкуствени торове и химикали.
Напоителната система РС2 е преминала през процедури на строг контрол на качеството. Тя е била подложена с успех на различни изпитания като тези за хидравлични характеристики и устойчивост на задръстване в държавните институти на САЩ (СIТ- Kалифорния) и Франция (CEMAGREF). Всички тестове доказват отличното й функциониране и поставят нашата РС2 на върха сред продуктите за капково напояване.

Капкообразувателят ЕОЛОС

Капкообразувателят ЕОЛОС

С богатия си опит в капковото напояване ЕВРОДРИП прибави към своята производствена гама една нова, олекотена, надеждна, икономична и универсална система, наречена Еолос.
Еолос е леката и сигурна капкова система, която съчетава лесно и икономично напояване благодарение на добрата изработка и ускорената амортизация. Не се налага допълнителна поддръжка.
Капкообразувателят:
      - има дебит от 1,6 или 2,6 л/ч при 1 бар налягане на входа. Пести вода и         осигурява по-добър контрол на разпределяната влага и изкуствените торове,         което е предпоставка за равномерно развитие на растенията във всеки         участък на напояваната площ;
      - е продълговат, симетричен и компактен;
      - се вгражда в маркуча по време на производството;
      - има сложна лабиринтна структура, както и филтър на входното отверстие.         Това свежда до минимум риска от запушване, дори когато използваната вода         не е достатъчно чиста.

Системата за капково напояване ЕОЛОС на ЕВРОДРИП съчетава икономично и лесно напояване

      - Системата може да се използва от една до три години. Не се изискват допълнителни разходи за събирането й от полето в края на поливния период, ако се използва еднократно. Освен това се премахва опасността от пренасяне  на някои заболявания по растенията при преместването на  маркучите от един участък в друг.
      - За разлика от системите, които се използват само един сезон, дебелината на стените и висококачественият материал, от който е изработена Еолос, позволяват експлоатация в продължение на две-три години.
      - Широкият 16,1 мм вътрешен диаметър на маркуча максимизира налягането, което дава възможност за напояване на по-големи дължини.
      - Произведена е от висококачествен материал.
      - Маркучите са навити плътно на малки по размер макари, тъй като капкообразувателите са умалени и плоски.
      - Системата представлява инвестиция, която не изисква големи разходи и намира приложение дори при култури с ниска норма на рентабилност.

GR

GR

Капкообразувателят GR е едноелементно тяло, без сглобки, което се вгражда от вътрешната страна на маркуча по време на производствения процес. В резултат се получава маркуч за капково напояване с едноелементни, вградени капкообразуватели. Капкообразувателят има голям диаметър и дизайн във вид на лабиринт. Така се осигурява постоянен дебит и самопречистване. Вграденият филтър свежда до минимум запушването при поливане с непречистена вода. Капкообразувателят е произведен от полиетилен с ниска плътност. Неговата гъвкавост и монолитност отстраняват всяка опасност от разглобяване и пречупване от тежки селскостопански машини при работа под високо налягане.

Капковият маркуч е произведен от полиетиленов материал с ниска плътност, което го прави гъвкав, неподатлив на счупвания и подходящ за наторяване и третиране с препарати. Той има голям диаметър и гладка вътрешна повърхност, които гарантират минимални загуби на налягане. Маркучът притежава забележително еднородни стени, осигуряващи продължителна експлоатация.

Системата за капково напояване GR с вградени капкообразуватели на ЕВРОДРИП.

- функционира безупречно при високо налягане на входа;
      - не позволява прекъсване или разрушаване от високото налягане или от         тежките селскостопански машини благодарение на дизайна и на надеждното         вграждане на капкообразувателите в маркуча по време на производството;
      - може лесно да се пречиства чрез въздушна или водна струя за отстраняване         на запушвания;
      - полага се и се събира безпрепятствено в началото и в края на всеки поливен         сезон с помощта на ръчно или механично задвижвани макари;
      - свежда до минимум загубата на налягане благодарение на специфичния         дизайн на капкообразувателите, което позволява по-голяма дължина на         маркучите;
      - предлага се в две модификации в зависимост от външния диаметър на         маркуча - 16 мм (400 м в макара) и 20 мм (300 м в макара). Разстоянията между         капкообразувателите могат да бъдат фиксирани според изискванията на         клиента.