THE RELIABLE PARTNER

Polymex-Sofia, the leading Bulgarian company in the field of effective irrigation, offers these solutions.

Our aim is to create optimizing irrigation process systems. These ecology-orientated systems save water, energy and labour.

Polymex-Sofia dominates the Bulgarian market not only in the fields of drip irrigation and microsprinkling, but in the delivery of highly-efficient horticulture equipment.

We study, design install and maintain systems, which highly increase yield and cut cost of basic agricultural activities - irrigation, plant protection, heating.

Since 1993 we made a lot of efforts to create reputation as a reliable partner to Bulgarian farmers. We shall make any endeavour in future to keep our good name.DRIP IRRIGATION

Since 1993 Polymex-Sofia is the Bulgarian partner of EURODRIP S.A. (Greece) - the biggest European producer of drip irrigation systems. The result of our cooperation is the great number of accomplished installations and hundred of hectars equipped ...

Sprinkling and Mikrosprinkling Systems

В областта на техниката за дъждуване и микродъждуване ПОЛИМЕКС-СОФИЯ е партньор на гръцките фирми AGRODRIP , PALAPLAST , GROUNER, както и на израелската LEGO IRRIGATION. Фирмата предлага широка гама от разпръсквачи за стационарни дъждовални системи с дебити от 0.250 д...

THERMAL SCREENS

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ е вносител в България на основни европейски и световни производители на термо и защитни екрани с широко приложение в оранжерийното производство и в земеделието на открито. Предлаганата гама екрани включва плетени терморефлективни екрани от полиетилен - ...

HYDROPONIC SYSTEMS

Хидропониката е метод на отглеждани на растения в субстрат, в органична или инертна форма. Най-често използваната субстратна среда е перлитът и скалната вата. Технологията позволява пълен контрол на напояването и торенето. Производството е изключително ефективно и с в...

Subsurface heating

Since autumn 2001, Polymex-Sofia offers its own know-how of subsurface heating installation. The installations in two greenhouses with total area of 0.9 ha proved to be very successful. The technology allows: - Over 30% heating savings during winter; - Acceleration ...

HEATING SYSTEMS

“ПОЛИМЕКС-СОФИЯ” предлага изключително ефективна инвестиция - преминаване на котли от мазут и газ на твърдо гориво. Текущите разходи за гориво по време на отоплителния сезон падат с над 50%. Това позволява инвестицията да се върне за по-малко от един отопл...

Landscape Irrigation Systems

Стационарни поливни системи с потъващи хидранти Капково напояване Мобилни разпръсквачи “ПОЛИМЕКС-СОФИЯ” е българският партньор на водещи световни фирми в областта на ландшафтната поливна техника. Ние си сътрудничим активно с HUNTER (САЩ), LEGO ...