НАДЕЖДНИЯТ ПАРТНЬОР

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ, водещата българска фирма в областта на ефективното напояване, предлага тези решения.

Нашата цел е да изграждаме системи, които оптимизират процеса на напояване - пестят вода, енергия и труд в условията на чувствително увеличение на добивите и при пълна екологосъобразност.

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ доминира пазара в България не само в областта на капковото и микронапояването, но и в доставката на високоефективно оборудване за оранжериите.

Ние проучваме, проектираме, доставяме, изграж- даме и поддържаме системи, които рязко увеличават добивите и съкращават текущите разходи по основни селскостопански дейности - напояване, растителна защита, отопление.

От 1993 година насам ние положихме много усилия, за да изградим име на надежден партньор на българските земеделци. Ще полагаме още повече сили и вбъдеще, за да запазим това име.СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

“Полимекс-София” ООД е българският партньор на най-големия европейски производител на системи за капково напояване - ЕВРОДРИП (Гърция) от 1993 година. В резултат на многогодишната съвместна дейност през изминалите години в България бяха реализирани десетки проекти и изградени хиляди декари, пол...

СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДУВАНЕ И МИКРОДЪЖДУВАНЕ

В областта на техниката за дъждуване и микродъждуване ПОЛИМЕКС-СОФИЯ е партньор на гръцките фирми AGRODRIP , PALAPLAST , GROUNER, както и на израелската LEGO IRRIGATION. Фирмата предлага широка гама от разпръсквачи за стационарни дъждовални системи с дебити от 0.250 д...

ТЕРМО-ЕКРАНИ

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ е вносител в България на основни европейски и световни производители на термо и защитни екрани с широко приложение в оранжерийното производство и в земеделието на открито. Предлаганата гама екрани включва плетени терморефлективни екрани от полиетилен - ...

ХИДРОПОНИКА И ХРАНИТЕЛНИ ВЪЗЛИ

Хидропониката е метод на отглеждани на растения в субстрат, в органична или инертна форма. Най-често използваната субстратна среда е перлитът и скалната вата. Технологията позволява пълен контрол на напояването и торенето. Производството е изключително ефективно и с в...

ПОЧВЕНО ОТОПЛЕНИЕ

От есента на 2001 г. “ПОЛИМЕКС-СОФИЯ” предлага собствена разработка за изграждане на инсталации за почвено отопление. Изградените системи в две оранжерии с обща площ от 90 дка се оказаха изключително успешни. Технологията позволява: - значително да се съкрати делът ...

ПРЕРАБОТКА НА КОТЛИ ОТ МАЗУТ И ГАЗ НА ТВЪРДО ГОРИВО

“ПОЛИМЕКС-СОФИЯ” предлага изключително ефективна инвестиция - преминаване на котли от мазут и газ на твърдо гориво. Текущите разходи за гориво по време на отоплителния сезон падат с над 50%. Това позволява инвестицията да се върне за по-малко от един отопл...

ЛАНДШАФТ

Стационарни поливни системи с потъващи хидранти Капково напояване Мобилни разпръсквачи “ПОЛИМЕКС-СОФИЯ” е българският партньор на водещи световни фирми в областта на ландшафтната поливна техника. Ние си сътрудничим активно с HUNTER (САЩ), LEGO ...