Sprinkling and Mikrosprinkling Systems

В областта на техниката за дъждуване и микродъждуване ПОЛИМЕКС-СОФИЯ е партньор на гръцките фирми AGRODRIP , PALAPLAST , GROUNER, както и на израелската LEGO IRRIGATION. Фирмата предлага широка гама от разпръсквачи за стационарни дъждовални системи с дебити от 0.250 до 25 куб. м. за час и радиус на разпръскване от 8 до 35 метра.Това дава възможност за правилен подбор на поливната техника съобразно нуждите на отделните култури.

ПОЛИМЕКС-СОФИЯ също така изгражда и проектира оросителни и микродъждовални инсталации. Дебитът на микроразпръсквачите варира ат 25 до 110 л/ч, а радиусът на разпръскване - от 1 до 5 метра. Инсталациите дават забележителен ефект, тъй като работят при ниско налягане (1-2 атм. и съчетаване с капковите поливни системи), но имат действие, приблизително на изключително скъпите замъглителните системи, които работят при 16-18 атм. налягане и се изграждат от поцинковани тръби. Те рязко повишават въздушната влажност и снижават температурата в часовете на приложение. Оросителните инсталации позволяват не само механизация и автоматизация на поддържането на благоприятен климатичен режим, но и на растително-защитните мероприятия. През системата могат да бъдат подавани химични препарати за третиране на растенията.